Santa Perawan  Maria adalah seorang wanita yang dipersiapkan Allah sejak dari kandungan ibunya. Ia dikandung ibunya tanpa dosa, sejak dalam kandungan dan selama hidupnya Allah sungguh mempersiapkan Maria menjadi seorang yang suci dan taat pada Allah. Maria dikandung tanpa noda karena Allah sedang mempersiapkan Maria untuk menjadi perantara lahirnya Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus Putra Allah yang akan menjelma menjadi manusia.

Sebagai tanda penghormatan gereja kepada  Maria, maka setiap tanggal 8 Desember ditetapkan sebagai hari peringatan “ Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda”.

Pada hari Kamis, 8 Desember 2022 TK Strada memperingati hari raya “  Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda “ dengan Ibadat Sabda. Bertempat di ruang aula , diikuti oleh anak-anak TK B dan para guru. Ibadat sabda dimulai pk. 07.30-08.30 WIB dan dipimpin oleh Bunda Whanda.

Peringatan hari raya “ Santa Perawan Maria Dikandung Tanpa Noda “ bertujuan :

  1. Mengenalkan sejarah tentang Maria kepada anak-anak sejak usia dini
  2. Agar anak mengenal  peran Allah kepada Maria
  3. Agar anak meneladan ketaatan Maria pada Allah

Biarpun peringatan hari raya Santa Perawan  Maria Dikandung Tanpa Noda dilakukan secara sederhana namun anak-anak mengikuti ibadah dengan tertib dan khidmat.

Sebarkan artikel ini

Network-wide options by YD - Freelance Wordpress Developer